Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Múinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí scoile

Tá an tAontas Eorpach ag obair chun gairmeacha múinteoireachta a athluacháil agus chun deiseanna oideachais agus forbartha gairmiúla ar ardchaighdeán a chur ar fáil do na múinteoirí, na hoiliúnóirí agus na ceannairí scoile ar fad.

Léigh faoi mhúinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí

Slide

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach do mhúinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí scoile?

An Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach

Aithníonn an Gradam obair shármhaith a rinne múinteoirí agus a scoileanna a bhí páirteach i dtionscadail comhair de chuid na hEorpa.

Acadaimh Múinteoirí Erasmus+

Leis na hAcadaimh, bunófar comhpháirtíochtaí Eorpacha de sholáthraithe oideachais agus oiliúna múinteoirí chun léargas idirnáisiúnta a fhorbairt i dtaca le hoideachas múinteoirí.

Na gairmeacha múinteoireachta

Oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar leis na Ballstáit chun an caighdeán teagaisc agus foghlama a ardú, agus chun an tacaíocht a thugtar don ghairm a fheabhsú.

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolais faoi Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais do mhúinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí scoile.

Múinteoir, oiliúnóirí agus ceannairí – nuashonruithe

Múinteoirí, oiliúnóirí agus ceannairí scoile – acmhainní

Glac páirt sa phobal!

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar an eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighdeoirí agus lucht déanta beartas. Féach trí Thairseach Oideachais Scoile

Ardán eTwinning

Spás do mhúinteoirí agus d’fhoireann scoile na hEorpa cumarsáid a dhéanamh, obair a dhéanamh i gcomhar le chéile agus tionscadail a fhorbairt. Féach leat suíomh gréasáin eTwinning

EPALE

Is é an ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE) an pobal oscailte Eorpach de ghairmithe foghlama aosach. Féach ar ardán EPALE 

 

Deiseanna maoiniúcháin an Aontais

  • Cuireann an clár seo tacaíocht ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna do ghairmithe atá bainteach leis an oideachas réamhscoile, bunscoile nó iarbhunscoile. Féách leat deiseanna Erasmus+ do mhúinteoirí.

  • Socrúcháin mhúinteoireachta i scoileanna i dtír éigin eile do ghairmithe atá bainteach leis an oideachas réamhscoile, bunscoile nó iarbhunscoile, tá deiseanna Erasmus+ ann duitse.

  • Eagraítear Gníomhaíochtaí Jean Monnet faoi Erasmus+ chun tacú leis an teagasc, an fhoghlaim, an taighde agus pléití faoi ghnéithe éagsúla den Aontas Eorpach.

Fostaíocht agus obair dheonach

Féach eolas praiticiúil agus deiseanna a bhaineann le fostaíocht, obair dheonach agus tréimhsí oiliúna san áireamh.