Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kadra nauczycielska i kadra kierownicza szkół

UE pracuje nad rewaloryzacją zawodów nauczycielskich i zapewnieniem wszystkim nauczycielom, szkoleniowcom/instruktorom i kadrze kierowniczej szkół wysokiej jakości możliwości kształcenia formalnego i doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji o nauczycielach, szkoleniowcach/instruktorach i kadrze kierowniczej

Slide

Co robi UE z myślą o nauczycielach, szkoleniowcach/instruktorach i kadrze kierowniczej szkół?

Akademie nauczycielskie Erasmus+

Akademie będą tworzyć europejskie partnerstwa organizatorów kształcenia i szkolenia nauczycieli, w celu rozwijania międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli.

Zawody nauczycielskie

UE współpracuje z państwami członkowskimi, aby podnosić jakość nauczania i uczenia się oraz zwiększać wsparcie dla zawodów związanych z nauczaniem.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji – dla kadry nauczycielskiej i kadry kierowniczej szkół

Kadra nauczycielska i kadra kierownicza szkół – zasoby

Dołącz do społeczności!

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, badaczy i decydentów. Zaglądaj na nią regularnie! Przejdź do School Education Gateway

Platforma eTwinning

Przestrzeń do komunikowania się, współpracy i opracowywania projektów dla europejskich nauczycieli i kadry szkolnej. Przejdź do eTwinning

Platforma EPALE

ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) to europejska społeczność osób zajmujących się zawodowo kształceniem dorosłych, oparta na otwartym członkostwie. Przejdź do platformy EPALE 

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Program ten wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej. Odkryj możliwości dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

  • Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

Zatrudnienie i wolontariat

Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży