Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Profesionālā izglītība un apmācība

Profesionālā izglītība un apmācība sagatavo cilvēkus darbam un ļauj pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai noturētos darba tirgū un pielāgotos ekonomikas vajadzībām.

Vairāk par profesionālo izglītību un apmācību

Slide

Profesionālā izglītība un apmācība – resursi

Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Izglītības fonds ir ES aģentūra, kas palīdz dalībvalstīm reformēt to izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmas.

Tiešsaistes rīki PIA speciālistiem

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) piedāvā plašu tiešsaistes rīku klāstu PIA speciālistiem un politikas veidotājiem.

Darba grupas

Uzziniet vairāk par Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupu darbu profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

Šī platforma pulcē izglītības speciālistus, pētniekus un politikas veidotājus. Pievienojieties un esiet lietas kursā par norisēm PIA jomā! Doties uz skolu izglītības tiešsaistes platformu

EPALE kopiena PIA speciālistiem

Interaktīva platforma izglītības speciālistiem, kuri vēlas veidot kontaktus, apmainīties ar labu praksi un sekot Eiropas politikas norisēm. Pievienoties kopienai

Eiropas Māceklību alianse

Eiropas Māceklību alianse ir tīkls, kurš izveidots, lai uzlabotu māceklību Eiropā un apmainītos ar paraugpraksi. Vairāk par aliansi