Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Judumas ir bendradarbiavimas

Link didesnio judumo ir bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje

Judumas mokymosi tikslais – tai galimybė besimokantiesiems ugdyti vertingus įgūdžius ir plėsti akiratį išvykstant studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje. Judumo nauda plačiai pripažįstama. Iš jaunų – 15–30 metų – europiečių apklausos matyti, kad daugiau kaip 90 % jų mano, kad turėti judumo patirties galimybių yra svarbu. 

Europos ministrai susitarė padvigubinti užsienyje studijuojančių arba stažuotę atliekančių aukštųjų mokyklų studentų dalį – 2020 m. tokių asmenų turėtų būti 20 %. Judumo rėmimas yra ir Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programos „Erasmus+“ dėmesio centre. 

Jei esate studentas ir norite pasinaudoti proga studijuoti arba stažuotis užsienyje, visų pirma parsisiųskite „Erasmus+“ mobiliąją programėlę. Joje pateikiamos nuoseklios gairės, ką daryti prieš prasidedant judumo laikotarpiui, jo metu ir jam pasibaigus.

Kodėl judumas ir bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje yra svarbūs?

Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius, įgyja žinių apie kitas kultūras, padidėja jų galimybės įsidarbinti. Labiau tikėtina, kad aukštųjų mokyklų studentai, kurie pasinaudojo judumo užsienyje galimybe, per metus nuo studijų baigimo ras darbą. 

93 % tokių studentų teigia, kad po judumo laikotarpio jie labiau vertina kitas kultūras. 91 % pagerino savo kalbų žinias, o 80 % jaučia, kad gali geriau spręsti problemas. 

„Erasmus+“ poveikio tyrimų duomenimis, judumo ir bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje ES ir už jos ribų nauda yra įvairi.  

Pagal pirmąjį „Erasmus“ poveikio tyrimą 9 iš 10 darbdavių yra svarbu, kad darbuotojai turėtų universaliųjų įgūdžių – gebėtų spręsti problemas, dirbti komandoje, būtų smalsūs. Tai yra būtent tie įgūdžiai, kurių studentai įgyja besimokydami ar atlikdami stažuotę užsienyje. 

Vėliau paskelbtame „Erasmus+“ aukštojo mokslo poveikio tyrime toliau parodomas teigiamas judumo laikotarpio poveikis studentams. Daugiau kaip 70 % programoje „Erasmus+“ dalyvavusių studentų teigia, kad grįžę iš užsienio jie geriau suvokia, kokios karjeros norėtų ateityje. 80 % gavo darbą per tris mėnesius nuo studijų baigimo, o 72 % teigia, kad patirtis užsienyje padėjo jiems gauti pirmąjį darbą. 

Atlikus „Erasmus+“ aukštojo mokslo strateginių partnerysčių ir žinių sąjungų poveikio tyrimą nustatyta, kad dėl „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektų dauguma dalyvaujančių universitetų yra geriau pasirengę skaitmeninei transformacijai. Be to, du iš trijų dalyvaujančių universitetų teigė, kad ES masto projektai padeda didinti socialinę įtrauktį ir išvengti diskriminacijos aukštojo mokslo srityje. 

Judumas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas taip pat gali padėti sumažinti įgūdžių trūkumą, nes ugdomi konkretūs įgūdžiai, kurių reikia šiuolaikinei darbo rinkai. Vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių – iniciatyva „Skaitmeninių galimybių stažuotės“, kuria visų dalykų studentams siekiama suteikti galimybę įgyti praktinės patirties skaitmeninių technologijų srityje. 

Naujų tarpvalstybinio bendradarbiavimo būdų plėtojimas padės gerinti aukštojo mokslo kokybę ir palengvinti užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripažinimą.

Kaip ES remia judumą ir bendradarbiavimą?

Pradėjus kurti Europos aukštojo mokslo erdvę įvyko didelių pokyčių. Studijuoti ir stažuotis užsienyje tapo lengviau – trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijų sistema ir pažanga kokybės užtikrinimo srityje padėjo plėtoti studentų ir darbuotojų judumą ir sustiprino aukštojo mokslo įstaigas ir sistemas. 

Naudojant Europos judumo ir kokybės užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), diplomo priedėlį ir Europos kokybės užtikrinimo registrą (EQAR), tvirtėja tarpusavio pasitikėjimas, didėja akademinis pripažinimas ir judumas.

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama tiesioginė parama studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje norintiems asmenims ir projektams, kuriais skatinamas skirtingų valstybių narių aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimas. Tačiau tebereikia nuveikti daugiau, kad judumo mokymosi tikslais galimybės būtų užtikrintos visiems. 

Dėl šios priežasties Komisija paskelbė Tarybos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo pasiūlymą.

Komisija taip pat remia Europos studento pažymėjimo iniciatyvą – jis palengvins keitimąsi informacija apie studentus. Be to, ji deda pastangas, kad būtų kuriamos Europos universitetų sąjungos, kurios siekia didinti konkurencingumą, kokybę ir kompetenciją mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.