Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mobilitate și cooperare

Favorizarea mobilității și cooperării în învățământul superior

Mobilitatea în scop educațional reprezintă o oportunitate pentru studenți de a-și dezvolta competențe importante și de a-și extinde orizontul deplasându-se în străinătate pentru a studia sau pentru a urma cursuri de formare. Avantajele mobilității sunt deja recunoscute. Un sondaj realizat în rândul tinerilor europeni cu vârsta între 15 și 30 de ani arată că peste 90 % dintre ei consideră că mobilitatea este o oportunitate importantă. 

Miniștrii țărilor din UE au convenit ca, până în 2020, proporția studenților din învățământul superior care urmează studii sau cursuri de formare în străinătate să se dubleze, adică să ajungă la 20 %. Sprijinirea mobilității rămâne o prioritate a Erasmus+, programul Uniunii Europene în domeniul educației și formării. 

Ești student și dorești să te bucuri de posibilitatea de a studia sau de a urma cursuri de formare în străinătate? Mai întâi, descarcă aplicația mobilă Erasmus+ care te va ghida pas cu pas înainte, în timpul și după mobilitatea ta de studiu.

De ce sunt importante mobilitatea și cooperarea în învățământul superior?

Studiile sau stagiile de formare urmate în străinătate ajută la dezvoltarea capacității profesionale și a competențelor sociale și interculturale și la creșterea șanselor de inserție profesională. Studenții care decid să studieze în străinătate în cadrul unei acțiuni de mobilitate au mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă în termen de un an de la absolvire. 

În urma acestei experiențe de mobilitate, 93 % declară că înțeleg mai bine valorile altor culturi după perioada lor de mobilitate, 91 % își îmbunătățesc competențele lingvistice, iar 80 % consideră că și-au îmbunătățit capacitatea de soluționare a problemelor. 

Potrivit studiilor privind impactul Erasmus+, beneficiile mobilității și cooperării în învățământul superior (în interiorul UE și în afara acesteia) sunt multiple. 

În primul studiu privind impactul programului Erasmus se arată că, în procesul de recrutare, 9 din 10 angajatori caută candidați cu competențe transferabile, cum ar fi soluționarea problemelor, capacitatea de a lucra în echipă și curiozitatea – acestea sunt, de altfel, competențe pe care și le însușesc studenții în cadrul experienței lor de mobilitate în străinătate. 

Mai mult, studiul privind impactul programului Erasmus+ a demonstrat impactul pozitiv al unei perioade de mobilitate asupra studenților. Peste 70 % din foștii studenți Erasmus+ afirmă că înțeleg mai bine ceea ce doresc să facă în cariera lor viitoare atunci când se întorc din străinătate. 80 % au fost angajați în termen de trei luni de la absolvire, iar 72 % au declarat că experiența lor în străinătate i-a ajutat să-și găsească primul loc de muncă. 

În studiul privind impactul parteneriatelor strategice Erasmus+ din învățământul superior și al alianțelor cunoașterii s-a constatat că proiectele de cooperare Erasmus+ ajută majoritatea universităților participante să fie mai bine pregătite pentru transformarea digitală. Mai mult decât atât, două din trei universități participante au declarat că proiectele la nivelul UE contribuie la sporirea incluziunii sociale și a nediscriminării în învățământul superior. 

Mobilitatea și cooperarea transfrontalieră pot contribui, de asemenea, la reducerea deficitelor de competențe prin dezvoltarea de competențe specifice necesare pentru adaptarea la piața modernă a forței de muncă. Un exemplu de astfel de cooperare este inițiativa „Digital Opportunity traineeship”, care urmărește să le ofere studenților din toate disciplinele posibilitatea de a avea o experiență practică în domeniul digital. 

Dezvoltarea unor noi forme de cooperare transfrontalieră va contribui la îmbunătățirea calității învățământului superior și la facilitarea recunoașterii titlurilor universitare obținute în străinătate.

Ce măsuri ia UE pentru a sprijini mobilitatea și cooperarea?

Spațiul european al învățământului superior a produs schimbări profunde, care facilitează studiul și formarea în străinătate. Atât structura licență-master-doctorat, cât și progresele privind asigurarea calității au facilitat mobilitatea studenților și a personalului didactic și au consolidat instituțiile și sistemele de învățământ superior. 

Utilizarea instrumentelor de mobilitate și de asigurare a calității în Europa, printre care Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS), Suplimentul la diplomă și Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR) favorizează încrederea reciprocă, recunoașterea titlurilor universitare și mobilitatea.

Programul Erasmus+ oferă sprijin direct persoanelor care doresc să studieze sau să se formeze în străinătate și proiectelor vizând sprijinirea cooperării transfrontaliere între instituțiile de învățământ superior. Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a asigura oportunități de mobilitate în scop educațional pentru toți. 

Din acest motiv, Comisia a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de studiu petrecute în străinătate.

De asemenea, Comisia sprijină inițiativa privind legitimația europeană de student, care va facilita schimbul de informații privind studenții și crearea de alianțe ale universităților europene, cu scopul de a spori competitivitatea, calitatea și excelența în materie de predare, cercetare și inovare.