Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europski pristup mikrokvalifikacijama

Fleksibilne i uključive mogućnosti za učenje

Mikrokvalifikacija je dokaz ishoda učenja ostvarenih u kratkom, transparentno ocijenjenom tečaju ili modulu. Može se steći na fizičkoj lokaciji, putem interneta ili u kombiniranom formatu. 

Fleksibilnost mikrokvalifikacija približava mogućnosti za učenje građanima, uključujući zaposlene u punom radnom vremenu.

Uz to što su vrlo fleksibilne, mikrokvalifikacije su i uključiv oblik učenja jer omogućuju ciljano stjecanje vještina i kompetencija.

Mikrokvalifikacije nude visoka učilišta i ustanove strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te privatne organizacije.

Posebno su korisne onima:

  • koji žele nadograditi svoje znanje bez završavanja kompletnog visokoškolskog programa
  • koji se žele usavršiti ili prekvalificirati za potrebe tržišta rada ili nastaviti svoj profesionalni razvoj nakon zapošljavanja.

Javno savjetovanje

Europska komisija je 20. travnja 2021. pokrenula javno savjetovanje o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost, koje će trajati 12 tjedana.

Cilj je prikupiti ideje za oblikovanje zajedničke definicije mikrokvalifikacija, standarda Europske unije za njihovu kvalitetu i transparentnost te za sljedeće korake koje treba poduzeti na institucionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Javno savjetovanje bit će otvoreno do 13. srpnja 2021. u 23:59 prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu.

Sudjelujte u javnom savjetovanju i iznesite svoje mišljenje! 

Zašto je potreban europski pristup

Sve više građana Europe mora dopuniti svoje znanje, vještine i kompetencije da bi premostili razlike između svojeg formalnog obrazovanja i potreba društva i tržišta rada koji se brzo mijenjaju. 

Za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 i ubrzanje zelene i digitalne tranzicije također je potrebna spremnost pojedinaca na usavršavanje ili prekvalifikaciju.

Održavanje i stjecanje novih kompetencija važno je i za aktivno sudjelovanje u društvu, trajan osobni, društveni i profesionalni razvoj, povećanje zapošljivosti i poticanje socioekonomskih inovacija. 

Međutim, bez zajedničkih standarda kojima se osigurava kvaliteta, transparentnost, prekogranična usporedivost, priznavanje i prenosivost, mikrokvalifikacije ne mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Komisija stoga nastoji oblikovati zajedničku definiciju i europske standarde za mikrokvalifikacije neovisno o tijelu koje ih dodjeljuje, oslanjajući se u što većoj mjeri na postojeće instrumente. 

Rad na europskom pristupu mikrokvalifikacijama najavljen je u:

Savjetodavna skupina za mikrokvalifikacije: preporuke

Komisija je u proljeće 2020. osnovala ad hoc savjetodavnu skupinu stručnjaka u području visokog obrazovanja, uključujući djelatnike, članove agencija za osiguranje kvalitete i gostujuće govornike iz cijele Europe.

Skupina je od 26. svibnja do 17. rujna 2020. održala tri virtualna sastanka i predložila zajedničku europsku definiciju, zajednička obilježja i plan djelovanja.

U tom planu iznesen je prijedlog mjera koje su na europskoj i nacionalnoj razini potrebne za razvoj i uvođenje europskog pristupa te je predložen vremenski okvir.

Plan je usmjeren na sljedeće mjere:

  • razvoj zajedničkih europskih standarda kvalitete i transparentnosti, zajedno sa svim uključenim dionicima (zajednicom za obrazovanje i osposobljavanje, dionicima na tržištu rada, socijalnim partnerima, organizacijama mladih, civilnim društvom, gospodarskim komorama i poslodavcima iz svih država članica i zemalja europskog prostora visokog obrazovanja)
  • istraživanje uključivanja mikrokvalifikacija u nacionalne kvalifikacijske okvire, uz moguće upućivanje na Europski kvalifikacijski okvir
  • sastavljanje popisa pouzdanih pružatelja usluga i poticanje postupaka osiguravanja kvalitete
  • istraživanje načina na koji se Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS) može u kontekstu mikrokvalifikacija primijeniti na drugim razinama obrazovanja i u drugim sektorima
  • rad na smjernicama za brži postupak priznavanja prilagodbom postojećih instrumenata za vrednovanje i priznavanje ili razvojem novih instrumenata
  • olakšavanje pohranjivanja i predstavljanja mikrokvalifikacija putem Europassa i njegove infrastrukture za digitalne vjerodajnice te inicijative za europsku studentsku iskaznicu
  • korištenje mikrokvalifikacija za poboljšanje pristupa mogućnostima za cjeloživotno učenje tako da se osigura bolja prohodnost među sektorima obrazovanja i osposobljavanja, a učenicima omogući da svoj odabir temelje na pouzdanim informacijama zahvaljujući proširenju usluga usmjeravanja koje su potkrijepljene podacima s tržišta rada u stvarnom vremenu
  • pružanje potpore EU-a putem programa Erasmus+ i strukturnih fondova visokim učilištima, ustanovama za SOO te drugim pružateljima i ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje da se potakne uvođenje mikrokvalifikacija.

Predložene mjere uglavnom su usmjerene na visoko obrazovanje, ali obuhvaćaju i druge razine i sektore obrazovanja i osposobljavanja.

Daljnji koraci

Ti će rezultati biti uključeni u opsežnija savjetovanja koja će obuhvaćati sve sektore obrazovanja i osposobljavanja kako bi se do kraja 2021. pripremila Preporuka Vijeća o mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost.


Slika u zaglavlju: © Europska unija, 2020.