Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Acmhainní SELFIE

Acmhainní do cheannairí scoile, múinteoirí, daltaí, lucht déanta beartas, údaráis oideachais náisiúnta/réigiúnacha, agus taighdeoirí.

Process

Clár SELFIE: ceistneoirí agus tuarascálacha

Treoir maidir le féinmhachnamh agus gníomh

Sraith Uirlisí Chúntóir Nuálaíochta Oideolaíoch SELFIE (SELFIE PK)

Pacáiste cuimsitheach chun cabhrú le scoileanna plean gníomhaíochta atá bunaithe ar SELFIE a fhorbairt don fhoghlaim éifeachtach sa ré dhigiteach. Cuireann sé ar fáil treoirlínte agus teimpléid céim ar chéim chun an méid seo a leanas a dhéanamh;

  • do chleachtadh SELFIE a ullmhú, athbhreithniú a dhéanamh ar na torthaí agus tosaíochtaí agus spriocanna a leagan síos
  • measúnú a dhéanamh ar phlean gníomhaíochta atá bunaithe ar SELFIE, sin agus an plean a fhorbairt agus a chur chun feidhme

Na teangacha atá le fáil: Béarla, Gréigis, Iodáilis, Fionlainnis, Eastóinis

Féach leat an tsraith uirlisí

Cúrsa oiliúna: Déan an plean digiteach a dhéanamh le haghaidh do scoile

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Cúrsa oscailte ar líne a dhéanann tú ar do luas féin is ea é a dearadh chun tacú le múinteoirí, le ceannairí scoile agus le scoileanna chun a bpleananna gníomhaíochta digiteacha a fhorbairt.

Féach leat na cúrsaí oiliúna

Treoir maidir leis an bplean gníomhaíochta digiteach

‘Plan Digital de Centro’ a dhear Aireacht Oideachais, Gairmoideachais agus Gairmoiliúna na Spáinne chun cuidiú le scoileanna ina próisis aistrithe dhigitigh trína bpleananna gníomhaíochta digiteacha a dhearadh (i Spáinnis).

Déan an treoir maidir leis an bplean gníomhaíochta digiteach a dhearadh [pdf] (i Spáinnis)

Tacaíocht theicniúil chun SELFIE a shocrú agus a reáchtáil

An bhfuil rud éigin eile uait?

Is féidir dul i dteagmháil linn.