Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Resurser för Selfie

Resurser för skolledare, lärare, elever, beslutsfattare, myndigheter och forskare.

Selfie-frågeformulär och rapporter

Vägledning om självskattning och uppföljning

Selfie PTK – pedagogisk verktygslåda

Material som ska hjälpa skolorna att ta fram en handlingsplan för effektivt digitalt lärande med hjälp av Selfie. Här finns riktlinjer steg för steg och mallar för att

  • förbereda självskattningen i Selfie, gå igenom resultaten och sätta upp prioriteringar och mål
  • utveckla, genomföra och utvärdera en handlingsplan med hjälp av Selfie.

Finns på engelska, grekiska, italienska, finska och estniska.

Utforska materialet

Kurs: Utforma din skolas digitaliseringsplan

Spaniens institut för utbildningsteknik och lärarutbildning (Intef)

Öppen nätkurs som lärare, skolledare och skolor kan göra i egen takt när de tar fram sina handlingsplaner för digitalisering.

Läs mer om kursen

Handledning för digitaliseringsplaner

Handledning för digitaliseringsplaner som har sammanställts av det spanska utbildningsministeriet för att hjälpa skolorna med deras digitalisering och handlingsplaner (på spanska).

Hämta handledningen för digitaliseringsplaner [pdf] (på spanska)

Tekniskt stöd för att komma i gång med Selfie

Publikationer

Selfie för arbetsplatsförlagt lärande

Kommunikationsmaterial

Rapporter

Rapporter från andra deltagande länder

Du måste registrera dig på ETF Open Space för att kunna läsa dessa rapporter.

Söker du något annat?

Kontakta oss gärna.