Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Zdroje nástroje SELFIE

Zdroje pro vedoucí pracovníky škol, učitele, studenty, politické činitele, státní a regionální vzdělávací orgány a pro výzkumné pracovníky

Process

Obsah SELFIE: dotazníky a zprávy

Pokyny pro sebehodnocení a opatření

SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit (SELFIE PTK) – inovativní pedagogický pomocník

Tyto pokyny mají školám pomoci vypracovat akční plán pro účinné vzdělávání v digitálním věku, který vychází z nástroje SELFIE. Najdete v nich popis a šablony pro:

  • přípravu vašeho cvičení SELFIE, hodnocení výsledků a stanovení priorit a cílů
  • vypracování, provádění a hodnocení akčního plánu, který vychází z nástroje SELFIE

Dostupné jazykové verze: anglická, estonská, finská, italská, řecká

Nástroj SELFIE

Kurz odborné přípravy: Vytvořte si pro školu vlastní plán digitálního vzdělávání

Španělský národní institut pro edukativní technologie a vzdělávání pedagogů (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF))

Veřejně dostupný online kurz SPOOC (Self-paced open online course) má pomoci učitelům, vedoucím pracovníkům a ostatním zaměstnancům škol při vytváření akčních plánu digitálního vzdělávání.

Kurz odborné přípravy

Příručka k akčnímu plánu digitálního vzdělávání

Pokyny týkající se akčních plánů digitálního vzdělávání, které vytvořilo španělské ministerstvo školství, mají školám pomoci v digitální transformaci a při vytváření jejich akčních plánů digitálního vzdělávání. (K dispozici pouze španělsky.)

Stáhněte si příručku k akčnímu plánu digitálního vzdělávání [pdf] (španělsky)

Technická podpora pro zřízení a provoz nástroje SELFIE

Nemůžete najít to, co hledáte?

Kontaktujte nás.