Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE resursi

Resources for school leaders, teachers and students

Resursi skolu vadītājiem, skolotājiem un skolēniem

Norādījumi par SELFIE lietošanu, komunikācijas materiāli un ziņojumi.

Norādījumi par SELFIE lietošanu

Palīdzība skolu koordinatoriem SELFIE ieviešanā un izmantošanā 
PDF 1.4Mb

Kontrolsaraksts soli pa solim (PDF 243Kb)

SELFIE uzstādīšana – video ceļvedis

Izstrādājiet savas skolas digitālās rīcības plānu |
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Atvērts interneta kurss dalībnieka izvēlētā tempā (SPOOC). Tā mērķis ir palīdzēt skolotājiem, skolu vadītājiem un skolām izstrādāt to digitālās izglītības rīcības plānus.

Plan Digital de Centro | INTEF
Digitālās izglītības rīcības plāna rokasgrāmata, kuru izstrādājusi Spānijas Izglītības un profesionālās izglītības un apmācības ministrija, lai palīdzētu skolām digitalizācijas procesā izstrādāt pašām savus digitālās izglītības rīcības plānus (spāņu valodā).

Jautājumu izlase

Leteicamie jautājumi par kombinētu mācīšano
PDF 178Kb (25 valodās)

Visi pašreiz SELFIE pieejamie jautājumi
PDF 698Kb

Ziņojuma paraugs

Kā varētu izskatīties jūsu skolas ziņojums
PDF 3.7Mb

Komunikācijas materiāli

SELFIE vizuālais noformējums
Formāts: PNG 193Kb | Izmēri: 3115px x 1573px

Infografikas, faktu lapas

Vispārīgas informācijas publikācijas

Politikas ziņojums: Eiropas digitāli kompetentu izglītības organizāciju sistēma (DigCompOrg)
Eiropas digitāli kompetentu izglītības organizāciju sistēma
Kopīgais pētniecības centrs, 2015

Konferences ziņojums – SELFIE forums: Mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā
Kopīgais pētniecības centrs, 2019

Spānijas skolu digitālo spēju analīze ar SELFIE palīdzību
Pētījums, kuru kopīgi vadīja Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) un Spānijas Izglītības un profesionālās izglītības un apmācības ministrija. Pētījumā ar rīku SELFIE analizētas Spānijas skolu digitālās spējas.

Nevarat atrast to, ko meklējat?

Sazinieties ar mums!

Contents of SELFIE: questionnaires and reports

Guidance for self-reflection and action

Training course: Design your school digital plan

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Self-paced open online course (SPOOC) designed to support teachers, school leaders and schools in developing their digital action plans.

Explore the training course

Digital action plan guide

"Plan Digital de Centro", designed by the Spanish Ministry of Education and vocational education and training (VET) to help schools in their digital transformation process by designing their digital action plans (in Spanish).

Download the digital action plan guide [pdf] (in Spanish)

Technical support to set up and run SELFIE

Communication materials

Visuals and graphic material to use for communication.

Publications

SELFIE for work-based learning

Communication materials

Reports

Reports from other participating countries

You will need to register for free on ETF Open Space to read these reports.

Looking for something else?

Please feel free to contact us.