Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Yrittäjyyden edistäminen koulutuksessa

Mistä on kyse?

Yrittäjyys on arvokas taito kaikille EU:n kansalaisille sekä henkilökohtaisen että ammatillisen kehityksen kannalta. Yrittäjyyskoulutus onkin keskeisessä asemassa, kun pyritään edistämään Euroopan kilpailukykyä ja talouskasvua.

Yrittäjyyttä edistetään koulutuksessa yhtenä avaintaitona: kansalaisia kannustetaan yrittäjyyteen sekä tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja suunnittelemaan tuotteita, jotka tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle ja taloudelle.

Yrittäjyyttä tuetaan useilla Erasmus+ -ohjelman toimilla niin ulkomailla opiskelevien, harjoittelua suorittavien kuin strategisiin kumppanuushankkeisiin osallistuvienkin keskuudessa. EU on laatinut ohjeet, joiden avulla yrittäjyyttä voidaan edistää koulutuksessa.

Lisäksi se on ottanut käyttöön useita välineitä, joilla edistetään EU:n kansalaisten yrittäjyysmentaliteettia. Yksi näistä välineistä on korkeakoulujen HEInnovate-hanke.