Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol – pobude

Evropska unija si prizadeva, da bi se na novo ovrednotil učiteljski poklic ter vsem učiteljem, vodjem usposabljanja in vodstvenim delavcem šol omogočile priložnosti za poklicni razvoj in visokokakovostno začetno izobraževanje.

Zakaj so učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol pomembni?

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja za vse udeležence učnega procesa. Med pandemijo COVID-19 so se hitro prilagodili zapiranju šol ter prešli na oblike poučevanja na daljavo in kombinirane oblike poučevanja, da bi zagotovili neprekinjen izobraževalni proces.

Brez njihovega vključevanja in zavzetosti reforme izobraževanja ne bodo mogoče. Ti strokovnjaki imajo osrednjo vlogo pri spodbujanju in izvajanju inovativnih učnih načrtov in praks poučevanja, da bi učeči se pridobili ključne kompetence, ki jih potrebujejo za uspešnost v evropskem trajnostnem digitalnem gospodarstvu prihodnosti.

Vendar pomanjkanje učiteljev in vodij usposabljanja ogroža zagotavljanje visokokakovostnega, vključujočega in inovativnega izobraževanja. Da bi rešili to težavo, je treba na novo ovrednotiti pomembno delo, ki ga opravljajo strokovnjaki na področju izobraževanja.

Skozi celotno poklicno pot potrebujejo podporo, da bi izpopolnili kompetence ter vzpostavili sodelovanje in izmenjavo s kolegi prek čezmejnih projektov in mrež.

Kaj počne EU?

Komisija se teh težav loteva z naslednjimi ukrepi:

  • razvoj 25 učiteljskih akademij Erasmus+ do leta 2025 za vzpostavitev mrež ustanov za izobraževanje učiteljev, združenj učiteljev in deležnikov
  • oblikovanje evropskih smernic za razvoj nacionalnih kariernih okvirov za podporo poklicnemu napredovanju strokovnjakov v šolskem izobraževanju
  • povečanje števila in kakovosti obdobij mobilnosti učiteljev
  • izvajanje evropske nagrade za inovativno poučevanje za priznanje dela učiteljev in njihovih šol

 

Sorodne vsebine