Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An t-oideachas digiteach

Tá forbairt a dhéanamh ar éiceachórais oideachais dhigitigh Eorpaigh ardfheidhmíochta á cur chun cinn ag an Aontas agus tá sé ag féachaint le feabhas a chur ar inniúlachtaí agus scileanna na saoránach don aistriú digiteach.

Faigh tuilleadh eolais faoin oideachas digiteach

Slide

Meithleacha

Faigh eolas faoi obair Mheithleacha chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais don oideachas digiteach.

Glac páirt sa phobal!

An Mol Eorpach maidir leis an Oideachas Digiteach

Cuireann an Mol comhar agus idirphlé chun cinn idir páirtithe leasmhara i réimse an oideachais dhigitigh. Féach leat an Mol maidir leis an Oideachas Digiteach

DigComp

Tacaíonn an pobal cleachtais sin leis an gCreat tagartha maidir le hInniúlacht Dhigiteach a thabhairt cothrom le dáta. Glac páirt sa phobal DigComp

Pobal SELFIE

Glac páirt i bpobal SELFIE ar LinkedIn le hoibriú i gcomhar le húsáideoirí eile na huirlise. Cuir leis an bpobal SELFIE

SELFIE do phobal na MÚINTEOIRÍ

Glac páirt i bpobal cleachtais DigCompEdu chun plé a dhéanamh agus idirghníomhú le hoideoirí eile faoi SELFIE do MHÚINTEOIRÍ, faoin gcreat coincheapúil agus faoi acmhainní gaolmhara. Glac páirt sa phobal DigCompEdu

 

Glac páirt

Haiceatón an Oideachais Dhigitigh

Deis is ea DigiEduHack do dhuine ar bith ar domhan cur le saincheisteanna san oideachas digiteach. Faigh tuilleadh eolais faoi Hackathon an Oideachais Dhigitigh

Seachtain Chóid an Aontais Eorpaigh

Tionscadal pobail is ea Seachtain Chóid an Aontais Eorpaigh lena gcuirtear an códú agus an litearthacht dhigiteach os comhair cách ar bhealach spraíúil. Féach an méid a chuireann an tSeachtain Chóid ar fáil