Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Цифрово образование

ЕС насърчава развитието на ефективна европейска екосистема за цифрово образование и работи за подобряване на компетентностите и уменията на гражданите във връзка с цифровия преход.

Работни групи

Научете повече за свързаната с цифровото образование дейност на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование.

Цифрово образование — новини

Присъединете се към общността!

Европейски център за цифрово образование

Центърът насърчава сътрудничеството и диалога между заинтересованите страни в областта на цифровото образование. Посетете уебсайта на центъра за цифрово образование

DigComp

Тази общност от практикуващи специалисти подпомага актуализирането на референтната рамка за цифрова компетентност. Присъединете се към общността DigComp

Общност на SELFIE

Станете член на общността на SELFIE в LinkedIn, за да си сътрудничите с други ползватели на инструмента. Участвайте в общността на SELFIE

Общност на SELFIE за учители

Присъединете се към общността на практикуващите специалисти DigCompEdu, за да обсъждате с други преподаватели инструмента SELFIE за учители, неговата концептуална рамка и свързаните с него ресурси. Присъединете се към общността DigCompEdu

 

Участвайте!

Хакатон в областта на цифровото образование

DigiEduHack е възможност за всеки по света да допринесе за решаването на проблеми в областта на цифровото образование. Научете повече за хакатона в областта на цифровото образование

Европейска седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането е възникнала на местно равнище инициатива, която има за цел програмирането и цифровата грамотност да достигнат до всички по забавен начин. Вижте какво предлага Седмицата на програмирането