Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europese Studentenkaart

Wat is de Europese Studentenkaart?

Om uitwisselingen, mobiliteit en participatie van studenten in Europa te stimuleren, zijn eenvoudige en veilige onlineprocedures nodig en moet informatie voor studenten gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat is ook belangrijk om de deelname van studenten aan educatieve en culturele activiteiten te bevorderen, een van de doelstellingen van Europese Onderwijsruimte, die tegen 2025 een feit moet zijn.

Dankzij de Europese Studentenkaart kunnen studenten binnenkort via de app van Erasmus+ alle administratieve stappen voor, tijdens en na hun studie in het buitenland op één plek regelen. Ze moeten alle informatie voor een geslaagd verblijf in het buitenland makkelijk kunnen vinden.

Dit initiatief moet in tegen 2021 volledig zijn uitgerold. Tegen die tijd wordt van alle instellingen voor hoger onderwijs die meedoen aan het programma Erasmus+ verwacht dat zij het papierloze netwerk voor de uitwisseling van gegevens over de studentenmobiliteit gebruiken. Het gebruik van dit papierloze netwerk wordt verplicht volgens onderstaand schema:

  • 2021 - voor het beheer van online-leerovereenkomsten
  • 2022 - voor het beheer van interinstitutionele akkoorden
  • 2023 - voor de uitwisseling van informatie over kandidaten en geselecteerde kandidaten en verklaringen over studieresultaten

Van de deelnemende instellingen wordt verwacht dat zij het gebruik van de Erasmus+-app stimuleren zodat zijzelf én de studenten kunnen profiteren van de efficiëntere administratieve procedures. Vanaf 2025 zou elke student in Europa over de Europese Studentenkaart moeten beschikken. Meer weten? Bekijk ons webinar — Erasmus Goes Digital!

Wat zijn de voordelen van de Europese Studentenkaart?

De kaart zal helemaal voldoen aan de Europese privacywetgeving, zodat instellingen voor hoger onderwijs gegevens veilig en vlot met elkaar kunnen uitwisselen. Met de kaart krijgen studenten ook toegang tot cursussen en diensten die andere instellingen voor hoger onderwijs online aanbieden. 

Dit maakt niet alleen virtuele mobiliteit en gemengd leren mogelijk, maar geeft studenten ook een veel ruimer studieaanbod. Op termijn kunnen studenten met de Europese Studentenkaart ook korting krijgen op allerlei culturele activiteiten in heel Europa. 

Maar niet alleen de studenten hebben baat bij dit initiatief: voor allerlei instanties en de onderwijsinstellingen zelf wordt de administratie veel eenvoudiger, en ook dat kan de mobiliteit voor iedereen alleen maar een boost geven. 

Voor de digitale projecten die bij dit initiatief horen – Erasmus Without Paper, EMREX en de Europese Studentenkaart – is vanaf 2019 nog meer geld beschikbaar uit het budget voor Erasmus+ en de Connecting Europe Facility.

Het initiatief voor de Europese Studentenkaart wordt afgestemd op de regels voor elektronische identificatie van de EU (de eIDAS-verordening) zodat elke student zich in vol vertrouwen kan legitimeren en online gebruik kan maken van zijn rechten. 

Het initiatief is dus een stap voorwaarts naar verdere digitalisering en een echte Europese Onderwijsruimte, waar een periode in het buitenland studeren en leren de norm is, en iedereen uitstekend onderwijs krijgt.

Voordelen van de Europese Studentenkaart

Voor studenten 

  • Makkelijk toegang tot lesmateriaal vóór vertrek, online-inschrijving, en automatische erkenning van ECTS-studiepunten
  • Direct toegang tot diensten van de gastuniversiteit zoals de bibliotheek, vervoer en accommodatie
  • Korting op culturele activiteiten in heel Europa

Voor instellingen voor hoger onderwijs 

  • Makkelijk en volledig online beheer van het hele proces, van de selectie van uitwisselingsstudenten tot en met de erkenning van ECTS-studiepunten
  • Online-identificatie van studenten en eenvoudige en beveiligde uitwisseling van studentengegevens (inclusief studieresultaten) met partnerinstellingen 
  • Minder administratieve lasten bij het organiseren van studentenuitwisselingen