Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven

Waarom is nauwere samenwerking tussen universiteiten en bedrijven nodig?

Nauwere banden tussen bedrijven en universiteiten kunnen:

  • de overdracht en uitwisseling van kennis bevorderen
  • langdurige partnerschappen en kansen creëren
  • innovatie, ondernemerschap en creativiteit stimuleren

Nauwere samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven kan studenten ook helpen de juiste mentaliteit en vaardigheden op te doen die nodig zijn op arbeidsmarkt en voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Er zijn in Europa tal van voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. De manier en mate van samenwerking tussen de verschillende landen, hogeronderwijsinstellingen en disciplines variëren echter sterk. Meer informatie is te vinden in het onderzoeksverslag van de Commissie De stand van zaken bij de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven in Europa.

Forum voor universiteiten en bedrijven

Het Forum voor universiteiten en bedrijven vindt sinds 2008 om de twee jaar plaats in Brussel en biedt een platform voor netwerkactiviteiten en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken. De doelgroepen zijn:

  • instellingen voor hoger onderwijs
  • bedrijven
  • brancheorganisaties
  • overheidsinstanties
  • beleidsmakers

Deelnemers aan het forum maken de stand van zaken op van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven en bekijken welke beleidsinitiatieven en programma’s nodig zijn om deze te ondersteunen. 

Samen met EU-lidstaten organiseert het forum regelmatig thematische fora waar belangrijke onderwerpen op nationaal en regionaal niveau aan bod komen.