Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība aptver formālu un ikdienēju mācīšanos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās. Tajās var piedalīties pēc sākotnējās izglītības un apmācības pabeigšanas.

Darba grupas

Uzziniet vairāk par Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupu darbu pieaugušo izglītības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE) ir atvērta daudzvalodu kopiena pieaugušo izglītības jomas speciālistiem Eiropā. Pievienoties EPALE kopienai