Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är alla former av formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för vuxenutbildningen.

Gå med i nätverket

Epale

Webbplattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) är en flerspråkig plattform som är öppen för alla som arbetar inom vuxenutbildning i Europa. Gå med i Epales nätverk