Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är alla former av formellt och informellt lärande – av både allmän och yrkesinriktad karaktär – som vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning.

Läs mer om vuxenutbildning

Slide

Resurser för vuxenutbildning

Kompetens och kvalifikationer

Lär dig mer om hur EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering arbetar med kompetens och kvalifikationer.

Rapport om inkluderande utbildningsvägar

I Eurydices rapport om inkluderande utbildningsvägar mot ökad kompetens och kvalifikationer undersöks aktuella insatser för att främja livslångt lärande, särskilt bland vuxna med låg utbildning.

EU:s kompetenskarta

Med hjälp av EU:s kompetenskarta kan du ta reda på mer om kompetensbehoven inom olika yrken, sektorer och länder.

Mer om vuxenutbildning

Här hittar du policydokument, rapporter, studier, infografik och faktablad om EU:s politik för vuxenutbildning.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för vuxenutbildningen.

Gå med i nätverket

Epale

Webbplattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) är en flerspråkig plattform som är öppen för alla som arbetar inom vuxenutbildning i Europa. Gå med i Epales nätverk

 

Hitta EU-finansiering

  • Europeiska socialfonden är ett instrument som finansierar tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsprojekt i hela Europa.

  • Jean Monnet-insatser i programmet Erasmus+ syftar till att stödja undervisning, inlärning, forskning och debatt om olika frågor som rör EU.