Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An fhoghlaim aosach

Is éard is an fhoghlaim aosach ann réimse gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla - idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla - a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.

Faigh tuilleadh eolais faoin bhfoghlaim aosach

Slide

Meithleacha

Faigh tuilleadh faoi Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais maidir leis an bhfoghlaim aosach.

An scéala is déanaí faoin bhfoghlaim aosach

Glac páirt sa phobal

EPALE

Is pobal ilteangach atá oscailte do ghairmithe foghlama aosaí san Eoraip é an tArdán Leictreonach don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE). Glac páirt sa phobal EPALE