Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja dorosłych

Kształcenie dorosłych obejmuje szerokie spektrum działań związanych z procesem uczenia się formalnego i nieformalnego – zarówno o charakterze ogólnym, jak i zawodowym – podejmowanych przez osoby dorosłe po ukończeniu etapu kształcenia i szkolenia wstępnego.

Więcej o uczeniu się dorosłych

Slide

Edukacja dorosłych – zasoby

Umiejętności i kwalifikacje

Zobacz, jakie działania podejmuje Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w kwestii promowania umiejętności i kwalifikacji.

Unijna panorama umiejętności

To narzędzie internetowe zapewnia dostęp do danych i informacji na temat zapotrzebowania na umiejętności w różnych zawodach, sektorach i krajach.

Edukacja dorosłych – dokumenty

Szereg dokumentów programowych, sprawozdań informacyjnych, badań, infografik i zestawień informacyjnych z zakresu polityki unijnej w dziedzinie edukacji dorosłych

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się edukacją dorosłych.

Dołącz do społeczności

Platforma EPALE

ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) to wielojęzyczna społeczność osób zajmujących się zawodowo kształceniem dorosłych w Europie, oparta na otwartym członkostwie. Dołącz do społeczności EPALE