Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdělávání dospělých

Ke vzdělávání dospělých patří celá řada formálních i neformálních vzdělávacích činností – ať již obecného nebo odborného zaměření – kterým se dospělí věnují v návaznosti na počáteční vzdělávání a odbornou přípravu.

Další informace o vzdělávání dospělých

Slide

Zdroje k tématu vzdělávání dospělých

Dovednosti a schopnosti

Informace o opatřeních Generálního ředitelství Komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL) v oblasti dovedností a kvalifikací

Přehled dovedností EU

Tento online nástroj poskytuje přístup k údajům a informacím o potřebách v oblasti dovedností pro různá povolání, odvětví a země

Dokumenty na téma vzdělávání dospělých

Seznamte se s širokým spektrem politických dokumentů, informačních zpráv, studií, infografik a informačních přehledů o politice EU v oblasti vzdělávání dospělých

Pracovní skupiny

Podrobnosti o činnosti pracovních skupin strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání pro vzdělávání dospělých

Připojte se ke komunitě!

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) je mnohojazyčná otevřená členská komunita pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých v Evropě. Připojte se ke komunitě EPALE!

 

Možnosti financování z EU

  • Z tohoto nástroje jsou financovány desítky tisíc místních, regionálních a celostátních projektů zaměstnanosti v celé Evropě.

  • Erasmus+ je program EU, z něhož se financuje vzdělávání, odborná příprava, projekty pro mládež a sport v Evropě.

  • Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Zaměstnanost a dobrovolnictví

Praktické informace a příležitosti týkající se zaměstnání, včetně dobrovolnictví a stáží