Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih zajema širok nabor formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti v splošnem in poklicnem izobraževanju po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju.

Več o izobraževanju odraslih

Slide

Viri za izobraževanje odraslih

Znanje, spretnosti, kvalifikacije

Več o delu Generalnega direktorata Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (EMPL) na področju spretnosti in kvalifikacij.

Evropska panorama spretnosti

To spletno orodje omogoča dostop do podatkov in informacij o potrebah po znanjih in spretnostih v poklicih, sektorjih in državah.

Dokumenti o izobraževanju odraslih

Tukaj so na voljo številni dokumenti o politikah, informativna poročila, študije, infografike in informativni pregledi o politiki EU na področju izobraževanja odraslih.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora o izobraževanju odraslih.

Pridružite se skupnosti

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je večjezična odprta skupnost strokovnjakov za izobraževanje odraslih v Evropi. Pridružite se skupnosti EPALE

 

Finančna sredstva EU

  • Ta instrument financira več deset tisoč lokalnih, regionalnih in nacionalnih projektov, povezanih z zaposlovanjem po vsej Evropi.

  • Erasmus+ je program financiranja EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

  • Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.