Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih zajema širok nabor formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih dejavnosti v splošnem in poklicnem izobraževanju po zaključenem začetnem izobraževanju in usposabljanju.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora o izobraževanju odraslih.

Pridružite se skupnosti

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je večjezična odprta skupnost strokovnjakov za izobraževanje odraslih v Evropi. Pridružite se skupnosti EPALE