Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Volwasseneneducatie

Met volwasseneneducatie bedoelen we het hele scala van formeel en informeel leren — zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden — door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs of de initiële opleiding.

Werkgroepen

Lees meer over de werkzaamheden van de werkgroepen van het strategisch kader voor de Europese Onderwijsruimte inzake volwasseneneducatie.

Word lid van de gemeenschap

EPALE

Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) is een meertalige open ledengemeenschap van professionals op het gebied van volwasseneneducatie. Word lid van de EPALE-gemeenschap