Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A SELFIE-RŐL

A SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) eszközt azért fejlesztették ki, hogy segítsen beépíteni az iskoláknak a digitális technológiákat a tanításba, a tanulásba és a diákok értékelésébe. Rávilágít, hogy mely területek működnek jól, melyek szorulnak fejlesztésre, továbbá segít a prioritások meghatározásában. Az eszköz jelenleg az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén elérhető, idővel azonban újabb nyelvekkel egészül majd ki.

A SELFIE – névtelen formában – összegyűjti a diákok, a tanárok és az iskolai vezetők meglátásait arra vonatkozóan, hogy hogyan használják a technológiát az iskolájukban. Ezek felmérése rövid állításokkal, kérdésekkel és egy 1–5-ig terjedő skála segítségével történik. Az állítások olyan területeket ölelnek fel, mint például az iskolavezetés, az infrastruktúra, a tanári képzések, valamint a diákok digitális kompetenciája.

A felmérés kitöltése   nagyjából 30 percet vesz igénybe. A kérdéseket az adott válaszadói csoporthoz igazították. A diákok például a tanulmányi élményeikre vonatkozó kérdéseket kapnak, a tanárok a képzési és tanítási gyakorlatokat mérlegelhetik, míg az iskola vezetői esetében a tervezéssel és az általános stratégiával kapcsolatos szempontok merülnek fel.

Ezen információk alapján az eszköz  létrehoz egy jelentést – azaz egy „pillanatfelvételt” („szelfit” :-)), amely rávilágít az iskola erősségeire és gyengeségeire a digitális technológiák tanításhoz és tanuláshoz való használata terén. Minél több válaszadó vesz részt a kérdőívben, annál pontosabb kép alkotható az iskoláról a SELFIE segítségével.

A SELFIE felmérés során kapott eredmények és meglátások kizárólag az adott iskola számára készülnek, másokkal ezeket az adatokat nem osztják meg, hacsak erről másképp nem rendelkeznek.

Az eredmények segítik az iskolát jelenlegi helyzete felmérésében, és ennek alapján párbeszéd indulhat az iskolaközösségen belül a technológia használatáról, valamint kidolgozható egy cselekvési terv. A SELFIE később az előrelépések nyomon követésére, valamint a cselekvési terv átdolgozására használható.

 

Előnyök:

 

A SELFIE az egész iskolaközösséget – azaz az iskolavezetőket, a tanárokat és a diákokat – bevonja az iskola gyakorlatainak számos területére kiterjedő 360 fokos értékelési folyamatba.

 

Mivel minden iskola egyedi, az eszköz testreszabható. Iskolája egyéni igényeinek megfelelő kérdéseket és állításokat választhat ki, és adhat hozzá a kérdőívhez.

 

A SELFIE minden résztvevő számára megadja a lehetőséget, hogy olyan kérdésekre válaszoljon, amelyek diákként, tanárként vagy iskolavezetőként relevánsak saját tapasztalatai szempontjából.

 

A SELFIE ingyenesen használható. A válaszok névtelenítettek, az adatok kezelése pedig biztonságosan zajlik.

 

Az értékelés kitölthető számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról.

 

A SELFIE kitöltése után minden iskola kézhez kap egy személyre szabott, interaktív jelentést, amely egyszerre nyújt részletes adatokat és gyorsan áttekinthető információkat a felfedett erősségekről és gyengeségekről.

Ki használhatja a SELFIE-t?

A SELFIE az alap-, középfokú és a szakiskolák számára érhető el Európában és azon túl. Használata bármelyik iskolában biztosított, és nem csak azokra korlátozódik, amelyek fejlett infrastruktúrával, berendezésekkel és technológiahasználattal rendelkeznek.

Az eszköz az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető.

Az iskolák részére és az iskolák közreműködésével kialakítva

Az iskolavezetők, a tanárok és a diákok a kezdetektől részt vettek a SELFIE megalkotásában és tesztelésében:

  • 5000 ember osztotta meg közülük véleményét az eszköz kezdeti kialakításáról.
  • 650 iskolából 67 000 ember vett részt a kísérleti tesztelésben Európa-szerte.
  • A SELFIE-t alapfokú iskolákban tesztelték, hogy a fiatalabb diákok is megértsék a kérdéseket és az állításokat.

Adatvédelem

  • A SELFIE kizárólag az iskola számára kialakított eszköz, amely  nem gyűjt személyes adatokat .
  • A SELFIE részeként gyűjtött valamennyi válasz  névtelenül történik. A kérdésekre és állításokra választ adó diákok, tanárok, iskolavezetők vagy egyéb munkatársak nem azonosíthatók egyénileg.
  • A SELFIE-jelentés  minden iskola saját tulajdonát képezi , azt nem osztják meg harmadik féllel, hacsak az iskola erről másként nem rendelkezik.
  • Egyetlen másik szervezet – beleértve az Európai Bizottságot – sem  követheti nyomon az egyes iskolák egyedi válaszait.
  • A SELFIE az Európai Bizottság tulajdonában és irányítása alatt álló szerveren üzemel, a kérdőív részeként gyűjtött adatokra pedig a Bizottság adatkezelési szabályai vonatkoznak.
  • A névtelenített és összesített adatok kizárólag szakpolitikai és kutatási célokra használhatók fel, kereskedelmi célokra való felhasználásuk nem engedélyezett.

Háttér és fejlesztés

A SELFIE alapját az Európa Bizottságnak a digitális korban történő tanulás oktatási intézményekben való előmozdítására létrehozott keretrendszere képezi.

A SELFIE csapata

A SELFIE az Európai Bizottság kezdeményezése.

A Bizottság az eszközt különböző európai iskolai, oktatási minisztériumi és kutatóintézeti szakértők egy csoportjával szoros együttműködésben alkotta meg. A partnerintézmények közé tartozik az Európai Képzési Alapítvány, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az UNESCO oktatásban használt információtechnológiákkal foglalkozó intézete (Institute for Information Technologies in Education).

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.