Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Verslumo ugdymas

Kaip ES skatina verslumo ugdymą?

Verslumas – tai vertingas ES piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo įgūdis. Verslumo ugdymas yra labai svarbus Europos konkurencingumui ir nuolatiniam Europos ekonomikos augimui.

Skatinant verslumą švietimo sistemoje kaip vieną iš bendrųjų kompetencijų ES piliečiams sudaromos sąlygos būti versliais, ieškoti naujoviškų visuomenės problemų sprendimų ir kurti pridėtinę socialinę ir ekonominę vertę turinčius gaminius.

Verslumas remiamas įgyvendinant įvairius veiksmus pagal programą „Erasmus +“, skirtą tiek studijuojantiems, tiek besimokantiems, tiek dalyvaujantiems strateginės partnerystės projektuose užsienyje. ES parengė gaires, kaip remti verslumo ugdymą švietimo ir mokymo srityje.

Be to, buvo sukurta keletas priemonių, kuriomis remiamas ES piliečių verslumo ugdymas; viena iš jų yra aukštojo mokslo institucijoms skirta priemonė „HEInnovate“.