Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iværksætterkultur i uddannelserne

Hvad gør EU for at fremme iværksætteruddannelse?

At være iværksætterorienteret er en værdifuld kompetence for EU's borgere i deres personlige og faglige udvikling. Iværksætteruddannelse spiller en central rolle for Europas konkurrenceevne og for den vedvarende vækst i Europas økonomi.

Hvis vi sætter fokus på iværksætteri som en nøglekompetence i uddannelserne, tilskynder vi EU's borgere til at være foretagsomme, til at komme med opfindsomme løsninger på samfundsmæssige problemer og til at udvikle produkter, der giver socioøkonomisk merværdi.

Iværksætterkultur støttes gennem en række tiltag under Erasmus+-programmet, som er beregnet på både dem, der studerer, er på praktikophold og deltager i strategiske partnerskabsprojekter i udlandet. EU har udarbejdet retningslinjer for fremme af iværksætterånd i uddannelserne.

Derudover er der blevet udviklet en række redskaber, der skal understøtte udviklingen af en iværksætterkultur blandt EU's borgere, heriblandt HEInnovate til højere læreanstalter.