Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Initiativ för lärare, utbildare och skolledare

EU arbetar för att uppvärdera läraryrket och för att ge alla lärare, utbildare och skolledare grundutbildning och fortbildning av hög kvalitet.

Varför är lärare, utbildare och skolledare viktiga?

Lärare, utbildare och skolledare spelar en avgörande roll i att säkerställa att alla elever och studerande får en inkluderande utbildning av hög kvalitet. Under covid-19-pandemin anpassade de sig snabbt till skolnedstängningar och övergick till distansundervisning och blandade undervisningsformer så att undervisningen kunde fortgå.

För att utbildningsreformer ska lyckas är det viktigt att dessa yrkesgrupper görs delaktiga och engageras i processen. De utför ett viktigt arbete för att främja och införa innovativa kursplaner och undervisningsmetoder som ger de studerande de nyckelkompetenser de behöver för att i framtiden kunna nå sin fulla potential i en hållbar och digital europeisk ekonomi.

Bristen på lärare och utbildare gör dock att det blir svårare att få till stånd en inkluderande och innovativ utbildning av hög kvalitet. Därför måste det oumbärliga arbete som denna yrkesgrupp utför uppvärderas.

De måste få stöd till fortbildning under hela karriären samt möjligheter att samarbeta och utbyta idéer med kollegor genom projekt och nätverk mellan olika länder.

Vad gör EU?

EU-kommissionen tar itu med dessa frågor genom att

  • utveckla 25 Erasmus+ lärarakademier fram till 2025 för att skapa nätverk för lärarutbildningsinstitutioner, lärarorganisationer och berörda aktörer
  • ta fram europeisk vägledning för utvecklingen av nationella karriärramar med syftet att stödja karriärutvecklingen för skolpersonal
  • öka och höja kvaliteten på utbyten för lärare
  • dela ut det europeiska priset för innovativ undervisning för att lyfta fram lärares och skolors arbete.

 

Läs mer