Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol

EU si prizadeva, da bi se na novo ovrednotil učiteljski poklic ter vsem učiteljem, vodjem usposabljanja in vodstvenim delavcem šol omogočile priložnosti za poklicni razvoj in visokokakovostno začetno izobraževanje.

Več o učiteljih, vodjih usposabljanja in vodstvenih delavcih šol

Slide

Kaj EU počne za učitelje, vodje usposabljanja in vodstvene delavce šol?

Učiteljske akademije Erasmus+

Akademije bodo vzpostavile evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja učiteljev za razvoj mednarodne razsežnosti izobraževanja učiteljev.

Učiteljski poklici

EU sodeluje z državami članicami za izboljšanje poučevanja in učenja ter povečanje podpore poklicu.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora za učitelje, vodje usposabljanja in vodstvene delavce šol.

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol – viri

Pridružite se skupnosti

Portal School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor za evropske učitelje in šolsko osebje za komuniciranje, sodelovanje in pripravo projektov. Spletišče eTwinning

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je evropska odprta skupnost strokovnjakov za izobraževanje odraslih. Platforma EPALE 

 

Možnosti financiranja EU

  • Ta program podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Seznanite se z možnostmi za učitelje v okviru programa Erasmus+.

  • Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.