Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Európsky vzdelávací priestor vo svete

EÚ posilní svoju medzinárodnú spoluprácu s krajinami a regiónmi na celom svete a bude naďalej propagovať Európu ako partnera v oblasti vzdelávania.

Preskúmať európsky vzdelávací priestor vo svete

Slide

Čo robí EÚ pre propagáciu európskeho vzdelávania na celom svete?

Štúdium v Európe

Pozrite si európsky systém vzdelávania svetovej úrovne a jeho expanzívnu ponuku bakalárskych, magisterských a (post-)doktorandských študijných programov.

Pracovné skupiny

Viac informácií o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru týkajúcej sa externej propagácie európskeho vzdelávacieho priestoru a spolupráce s externými partnermi.

Pridať sa ku komunite

Združenie Erasmus Mundus

Združenie Erasmus Mundus poskytuje fórum na vytváranie sietí pre komunikáciu a spoluprácu medzi súčasnými a bývalými študentmi programu Erasmus Mundus. Bližšie informácie o združení Erasmus Mundus

Program EÚ pre vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti v oblasti rozvoja

Program EÚ pre vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti v oblasti rozvoja podporuje aktívne občianstvo a kritické chápanie otázok udržateľného rozvoja. Pridať sa ku komunite programu pre vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti v oblasti rozvoja

 

Zapojiť sa

Európsky portál pre mládež

Portál ponúka mladým ľuďom z celého sveta informácie o politikách, financovaní a projektoch EÚ. Navštíviť webové sídlo Európskeho portálu pre mládež 

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity ponúka mladým ľuďom príležitosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti alebo zapájanie sa do projektov vo svojej krajine či v zahraničí v prospech komunít a ľudí v celej Európe. Navštíviť webové sídlo Európskeho zboru solidarity