Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Limistéar Eorpach Oideachais sa domhan

Déanfaidh an tAontas an comhar idirnáisiúnta a neartú le tíortha agus le réigiúin ar fud an domhain agus leanfaidh sé den Eoraip a chur chun cinn mar chomhpháirtí oideachais.

Foghlaim faoin LEO sa domhan

Slide

Meithleacha

Foghlaim tuilleadh faoi obair na Meithleacha Creata Straitéisigh um an Limistéar Eorpach Oideachais maidir le cur chun cinn seachtrach an LEO agus maidir le comhoibriú le comhpháirtithe seachtracha.

LEO sa domhan – nuashonruithe

Glac páirt sa phobal

Comhlachas Erasmus Mundus

Cuireann Comhlachas Erasmus Mundus fóram líonraithe ar fáil ar mhaithe le cumarsáid agus comhoibriú idir mic léinn reatha agus iar-mhic léinn Erasmus Mundus. Féach leat Comhlachas Erasmus Mundus

Clár DEAR an Aontais

Cuireann Clár an Aontais maidir le hOideachas san Fhorbairt agus Ardú Feasachta (DEAR) saoránacht ghníomhach agus tuiscint chriticiúil chun cinn ar shaincheisteanna forbartha inbhuanaithe chun cinn. Glac páirt sa phobal DEAR

 

Glac páirt

Tairseach Eorpach na hÓige

Cuireann an Tairseach eolas ar fáil do dhaoine óga ar fud an domhain faoi bheartais, faoi mhaoiniú agus faoi thionscadail an Aontais. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Thairseach Eorpach na hÓige 

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Cuireann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna ar fáil do dhaoine óga obair a dhéanamh, nó obair dheonach a dhéanamh, i dtionscadail ina dtír féin nó i dtíortha eile, tionscadail a théann chun tairbhe do phobail agus do dhaoine ar fud na hEorpa. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh