Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský prostor vzdělávání a svět

Evropská unie chce posílit mezinárodní spolupráci se zeměmi a regiony po celém světě, a hodlá proto i nadále propagovat úlohu Evropy jako partnera v oblasti vzdělávání.

Seznamte se s rolí Evropského prostoru vzdělávání ve světě

Slide

Co dělá EU v zájmu podpory evropského vzdělávání ve světě?

Studium v Evropě

Vzdělávací systémy členských zemí EU jsou jedny z nejlepších na světě a nabízejí širokou škálu špičkových bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů.

Pracovní skupiny

Více informací o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání, konkrétně v oblasti jeho propagace v zahraničí a spolupráce s externími partnery

Evropský prostor vzdělávání a svět – zdroje

Připojte se ke komunitě

Asociace Erasmus Mundus

Asociace Erasmus Mundus zajišťuje prostor pro navazování kontaktů, komunikaci a spolupráci stávajících a bývalých účastníků programu Erasmus Mundus. Více o asociaci Erasmus Mundus

Program DEAR

Evropský program poskytování informací a zvyšování povědomí o rozvojové problematice (program DEAR, v angl. Development Education and Awareness Raising) podporuje aktivní občanství a rozvoj kritického nahlížení na otázky udržitelného vývoje. Připojte se ke komunitě programu DEAR

 

Možnosti financování z EU

  • Organizace ze zemí mimo EU se mohou účastnit vybraných akcí programu EU Erasmus+ na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Zapojte se

Evropský portál pro mládež

Portál nabízí mladým lidem z celého světa informace o politikách, financování a projektech EU. Přejít na Evropský portál pro mládež 

Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity nabízí příležitosti k tomu, aby se mladí lidé angažovali v projektech, které přinášejí prospěch evropským komunitám a obyvatelům. Zapojit se mohou jako dobrovolníci či na základě pracovní smlouvy, a to doma nebo v zahraničí. Internetové stránky Evropského sboru solidarity