Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve označujú akýkoľvek regulovaný mechanizmus, ktorým sa poskytuje vzdelávanie a starostlivosť pre deti od narodenia až do veku povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie informácie o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve

Slide

Čo robí EÚ v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve?

Pracovné skupiny

Ďalšie informácie o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Pridajte sa ku komunite

Platforma School Education Gateway

Najnovšie informácie sa dozviete na online platforme pre odborníkov, výskumníkov a tvorcov politík v oblasti vzdelávania. Preskúmať platformu School Education Gateway

eTwinning

Platforma pre zamestnancov pracujúcich na školách v jednej zo zapojených európskych krajín určená na komunikáciu, spoluprácu, rozvoj projektov a výmenu skúseností. Zapojte sa do siete eTwinning