Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образование и грижи в ранна детска възраст

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

Научете за образованието и грижите в ранна детска възраст

Slide

Какво прави ЕС в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст?

Европейска награда за иновативно обучение

Наградата е признание за забележителната работа на учителите и техните преподаватели, ангажирани в проекти за европейско сътрудничество.

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование относно образованието и грижите в ранна детска възраст.

Присъединяване към общността

Портал за училищно образование

Бъдете в крак с онлайн платформата за специалисти в областта на образованието, изследователи и създатели на политики. Присъединете се към портала за училищно образование

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

Платформа за служители, работещи в училище в една от участващите европейски държави, за комуникация, сътрудничество, разработване на проекти и споделяне. Присъединете се към eTwinning