Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образование и грижи в ранна детска възраст

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование относно образованието и грижите в ранна детска възраст.

Актуализации за образованието и грижите за децата в ранна възраст

Ресурси за образованието и грижите за децата в ранна възраст

Набор от инструменти за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст

Наборът от инструменти включва примери за най-добри практики в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и предоставя полезни идеи на създателите на политики за подобряване на приобщаването.

Насоки за това как да се наемат, обучават и мотивират добре квалифицирани служители в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

В насоките се предлага набор от основни компетентности за асистентите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, основните практикуващи специалисти и ръководителите, за да се гарантира високо равнище на предоставяне.

Присъединяване към общността

Портал за училищно образование

Бъдете в крак с онлайн платформата за специалисти в областта на образованието, изследователи и създатели на политики. Присъединете се към портала за училищно образование

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

Платформа за служители, работещи в училище в една от участващите европейски държави, за комуникация, сътрудничество, разработване на проекти и споделяне. Присъединете се към eTwinning