Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako regulirano ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti.

Več o predšolski vzgoji in varstvu

Slide

Kaj počne EU na področju predšolske vzgoje in varstva?

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora o predšolski vzgoji in varstvu.

Predšolska vzgoja in varstvo – viri

Pridružite se skupnosti

School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

eTwinning

Platforma, ki šolskemu osebju v evropskih državah omogoča komuniciranje, sodelovanje, razvoj projektov in izmenjavo. eTwinning

Možnosti financiranja EU

  • Erasmus+ je program financiranja EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.