Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Predšolska vzgoja in varstvo

Predšolska vzgoja in varstvo pomenita vsako regulirano ureditev, ki zagotavlja vzgojo in varstvo otrok od rojstva do šoloobvezne starosti.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora o predšolski vzgoji in varstvu.

Aktualne novice o predšolski vzgoji in varstvu

Pridružite se skupnosti

School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

eTwinning

Platforma, ki šolskemu osebju v evropskih državah omogoča komuniciranje, sodelovanje, razvoj projektov in izmenjavo. eTwinning