Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe

Ar agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi saprot jebkādu reglamentētu kārtību, kas nodrošina izglītību un aprūpi bērniem no dzimšanas līdz obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumam.

Vairāk par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi

Slide

Ko ES dara agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā?

Darba grupas

Uzziniet vairāk par Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupu darbu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā.

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

Šī platforma pulcē izglītības speciālistus, pētniekus un politikas veidotājus. Pievienojieties un esiet lietas kursā par norisēm izglītības jomā! Doties uz skolu izglītības tiešsaistes platformu

Platforma “eTwinning”

Vieta, kur tiekas izglītības jomas darbinieki no visas Eiropas, lai iesaistītos pieredzes apmaiņā, sadarbībā un projektu īstenošanā. Doties uz platformu “eTwinning”