Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem oznacza dowolnego rodzaju uregulowania zapewniające kształcenie i opiekę dzieciom od urodzenia do osiągnięcia wieku obowiązku szkolnego.

Dowiedz się więcej o wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem

Slide

Jakie działania podejmuje UE w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem?

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się wczesną edukacją i opieką nad dzieckiem.

Dołącz do społeczności

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, badaczy i decydentów. Zaglądaj na nią regularnie! Poznaj School Education Gateway

eTwinning

Platforma zrzeszająca pracowników szkół z poszczególnych państw europejskich, którzy angażują się w komunikację, współpracę, opracowywanie projektów i dzielenie się wiedzą z innymi. Dołącz do eTwinning