Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oideachas agus cúram na luath‑óige

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a mbreithe go dtí aois éigeantach na bunscoile.

Faigh eolas faoi oideachas agus cúram luathóige

Slide

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolas faoi obair Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais d’oideachas agus cúram na luath-óige.

Glac páirt sa phobal

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar an eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighde agus lucht déanta beartas. Féach leat an Tairseach Oideachais Scoile

eTwinning

Ardán do bhaill foirne atá ag obair i scoil i gceann de thíortha na hEorpa atá bainteach leis chun cumarsáid a dhéanamh, obair i gcomhar le chéile, tionscadail a fhorbairt agus rudaí a chomhroinnt. Glac páirt in eTwinning