Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oideachas agus cúram na luath‑óige

Is éard is brí le hoideachas agus cúram luathóige aon socrú rialáilte lena dtugtar oideachas agus cúram do pháistí ó thráth a mbreithe go dtí aois éigeantach na bunscoile.

Faigh eolas faoi oideachas agus cúram luathóige

Slide

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas maidir le hoideachas agus cúram na luath-óige?

An Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach

Aithníonn an Gradam obair eiseamláireach múinteoirí agus ag a n-oideoirí a bhfuil baint acu le tionscadail chomhair de chuid na hEorpa.

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolas faoi obair Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais d’oideachas agus cúram na luath-óige.

Oideachas agus cúram na luath‑óige - acmhainní

Glac páirt sa phobal

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar an eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighde agus lucht déanta beartas. Féach leat an Tairseach Oideachais Scoile

eTwinning

Ardán do bhaill foirne atá ag obair i scoil i gceann de thíortha na hEorpa atá bainteach leis chun cumarsáid a dhéanamh, obair i gcomhar le chéile, tionscadail a fhorbairt agus rudaí a chomhroinnt. Glac páirt in eTwinning

Deiseanna maoiniúcháin an Aontais

  • Is é Erasmus+ clár maoiniúcháin an Aontais chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt.

Fostaíocht agus obair dheonach

Féach eolas praiticiúil agus deiseanna a bhaineann leis an bhfostaíocht, obair dheonach agus tréimhsí oiliúna san áireamh.