Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Předškolní vzdělávání a péče

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky.

Více informací o předškolním vzdělávání a péči

Slide

Co dělá EU v oblasti předškolního vzdělávání a péče?

Evropská cena za inovativní výuku

Evropská cena za inovativní výuku oceňuje vynikající práci učitelů a jejich pedagogů zapojených do projektů evropské spolupráce.

Pracovní skupiny

Více informací o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání a péče.

Předškolní vzdělávání a péče - zdroje

Zapojte se do činnosti komunity

Portál School Education Gateway

Seznamte se s online platformou pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik. Podívejte se na portál School Education Gateway

eTwinning

Platforma pro zaměstnance škol v jedné ze zúčastněných evropských zemí, kde spolu mohou komunikovat, spolupracovat, rozvíjet projekty a sdílet informace. Připojte se k eTwinningu

Možnosti financování z EU

  • Erasmus+ je program financování EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.