Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība aptver formālu un ikdienēju mācīšanos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās. Tajās var piedalīties pēc sākotnējās izglītības un apmācības pabeigšanas.

Vairāk par pieaugušo izglītību

Slide

Pieaugušo izglītība – resursi

Prasmes un kvalifikācijas

Uzziniet vairāk par Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD) darbu prasmju un kvalifikāciju jomā.

ES prasmju panorāma

Šis tiešsaistes rīks nodrošina piekļuvi datiem un informācijai par prasmju vajadzībām dažādās profesijās, nozarēs un valstīs.

Pieaugušo izglītība – dokumenti

Šeit apkopoti politikas dokumenti, informatīvi ziņojumi, pētījumi, infografikas un faktu lapas par ES politiku pieaugušo izglītības jomā.

Darba grupas

Uzziniet vairāk par Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupu darbu pieaugušo izglītības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE) ir atvērta daudzvalodu kopiena pieaugušo izglītības jomas speciālistiem Eiropā. Pievienoties EPALE kopienai