Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos studento pažymėjimo iniciatyva

Aiškios ir saugios administracinės procedūros internetu ir studentams lengvai pasiekiama informacija labai padeda skatinti studentų mobilumą Europoje.

Europos studento pažymėjimo iniciatyva (ESPI) yra itin svarbi siekiant paskatinti studentus dalyvauti švietimo ir kultūrinėje veikloje, kaip numatyta vizijoje iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

ESPI sudaro trys sudedamosios dalys:

  • Europos studento pažymėjimas – dabartinių studento pažymėjimų pakeitimas Europos studento pažymėjimu, kad studentai mobilumo laikotarpiu galėtų naudotis paslaugomis, teikiamomis ir universitetų miesteliuose, ir už jų ribų;
  • programėlė „Erasmus+“ – viena bendra programėlė, padedanti „Erasmus“ studentams vykdyti visą praktinį administravimą prieš mobilumo programą, jos metu ir jai pasibaigus;
  • programa „Erasmus“ be popierinių dokumentų – skaitmeninis sprendimas, kuriuo sujungiamos aukštojo mokslo įstaigose naudojamos sistemos, leidžiančios internetu valdyti „Erasmus+“ mobilumo veiklą.

ESPI – tai dar vienas žingsnis link skaitmeninės Europos visuomenės ir tikros Europos švietimo erdvės, kurioje bus įprasta tam tikrą laiką studijuoti ir mokytis užsienyje, o kokybiškas švietimas bus prieinamas visiems.