Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An fhoghlaim aosach

Is éard is an fhoghlaim aosach ann réimse gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla - idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla - a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.

Faigh tuilleadh eolais faoin bhfoghlaim aosach

Slide

Acmhainní don fhoghlaim aosach

Scileanna agus cáilíochtaí

Féach obair Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú (EMPL) maidir le scileanna agus cáilíochtaí.

Lánléargas Scileanna an Aontais

Cuireann an uirlisí ar líne seo rochtain ar fáil ar shonraí agus ar fhaisnéis maidir le riachtanais scileanna ar fud gairmeacha, earnálacha agus tíortha.

Doiciméid don fhoghlaim aosach

Féach leat réimse doiciméad beartais, tuarascálacha faisnéise, staidéir, grafaicí faisnéise agus bileoga eolais faoi bheartas na foghlama aosaí san Aontas.

Meithleacha

Faigh tuilleadh faoi Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais maidir leis an bhfoghlaim aosach.

Glac páirt sa phobal

EPALE

Is pobal ilteangach atá oscailte do ghairmithe foghlama aosaí san Eoraip é an tArdán Leictreonach don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE). Glac páirt sa phobal EPALE