Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Kuidas kasutada eneseanalüüsivahendit „SELFIE for TEACHERS“?

SELFIE FOR TEACHERS on veebipõhine vahend, mis aitab õpetajatel saada tagasisidet selle kohta, kuidas nad praegu oma töös digivahendeid ja -tehnoloogiaid kasutavad.

Kuidas alustada?

Registreeruda võivad kõik põhi- või keskkooliõpetajad nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda.

Kui teil ei ole EU Logini kontot, tuleb teil see luua. Seda on vaja teie vastuste ja saadud tulemuste salvestamiseks.

Vajate EU Logini kontot? Looge konto siin.

Kõik vastused on anonüümsed ja Teie jaoks koostatud tagasisidet jagatakse ainult siis, kui soovite seda jagada.

Mida tuleb teha?

Teil tuleb vastatata arutlevatele küsimustele, et hinnata, kui kindel olete digitehnoloogia, -vahendite ja -ressursside kasutamisel õpetamise, kolleegidega koostöö tegemise ja õppijate digioskuste toetamise valdkonnas ning mis kogemused teil neis valdkondades on.

Võite valida, mis järjekorras küsimustele vastate. Igas valdkonnas on 3–9 pädevust ja kokku analüüsitakse 32 pädevust.

Saate automaatse ülevaate oma praegustest oskustest igas valdkonnas koos soovitustega, kuidas olukorda parandada.

Pärast eneseanalüüsi lõpetamist saate tunnistuse. Võite taotleda ka digitõendit.

What areas can your self-reflection cover?