Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Kā “SELFIE for TEACHERS” darbojas

“SELFIE for TEACHERS” ir tiešsaistes rīks, ar ko skolotāji var novērtēt, kā viņi pašlaik savā darbā izmanto digitālos rīkus un tehnoloģijas, un saņemt attiecīgas atsauksmes.

Pirmie soļi

Ikviens pamatskolas vai vidusskolas skolotājs Eiropas Savienībā vai ārpus tās var pieteikties.

Vispirms jums būs jāizveido konts “EU Login”, ja jums tāda nav. Tas ir vajadzīgs, lai šajā rīkā varētu saglabāt savas atbildes un iegūtos rezultātus.

Jums ir vajadzīgs “EU Login” konts? Izveidojiet kontu šeit.

Visas atbildes ir anonīmas, un jūsu personalizētais ziņojums tiek kopīgots tikai pēc jūsu vēlmes.

Ko darīt

Atbildiet uz vairākiem pašnovērtējuma jautājumiem, lai novērtētu savu pārliecību un pieredzi digitālo tehnoloģiju, rīku un resursu izmantošanā mācīšanas procesā, saziņā, sadarbībā ar kolēģiem un skolēnu digitālo prasmju atbalstīšanā.

Varat izvēlēties secību, kādā aizpildīt atsevišķas kompetenču jomas. Katrā jomā ietilpst 3 līdz 9 kompetences. Kopā ir 32 kompetences.

Pēc tam saņemsiet automātisku atsauksmju ziņojumu par jūsu pašreizējām spējām katrā jomā, kā arī ieteikumus, ko varat vēl uzlabot.

Kad būsiet pabeidzis pašnovērtējumu, jūs saņemsiet sertifikātu. Varat arī pieteikties digitālās nozīmītes saņemšanai.

Jomas, ko var aptvert jūsu pašnovērtējums

 • searching and selecting
 • creating
 • modifying
 • managing and protecting
 • sharing
 • accessibility and inclusion
 • differentiation and personalisation
 • actively engaging learners
 • blended learning
 • teaching
 • guiding
 • collaborative learning
 • self-regulated learning
 • emerging technologies
 • information and digital literacy
 • communication and collaboration
 • content creation
 • safety and wellbeing
 • responsible use
 • problem solving
 • assessment strategies
 • analysing evidence
 • feedback and planning

 • searching and selecting
 • creating
 • modifying
 • managing and protecting
 • sharing