Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Ako funguje nástroj SELFIE pre UČITEĽOV

SELFIE pre UČITEĽOV je online nástroj, ktorý pomáha učiteľom zistiť, ako dokážu pri svojej práci používať digitálne nástroje a technológie, a umožňuje im získať spätnú väzbu.

Ako začať

Zaregistrovať sa môžu učitelia základných a stredných škôl v Európskej únii alebo v tretích krajinách.

Ak ešte nemáte účet v službe EU Login, budete si ho musieť najprv vytvoriť. Vďaka nemu si budete môcť v tomto nástroji uložiť odpovede a výsledok.

Potrebujete účet EU Login? Vytvorte si ho tu.

Všetky odpovede sú anonymné. Vašu personalizovanú správu možno sprístupniť iným osobám len na základe vášho rozhodnutia.

Potrebný úkon

Na základe vašich odpovedí na súbor reflexívnych otázok možno posúdiť vašu sebadôveru a skúsenosti s používaním digitálnych technológií, ako aj nástrojov a zdrojov slúžiacich na výučbu, komunikáciu, spoluprácu s kolegami a podporu žiakov/študentov v oblasti digitálnych zručností.

Môžete si vybrať poradie, v ktorom jednotlivé oblasti dokončíte. Každá oblasť pozostáva z 3 až 9 kompetencií, spolu je ich 32.

Bude vám doručená automatizovaná správa, v ktorej budú uvedené vaše aktuálne schopnosti v jednotlivých oblastiach a návrhy na zlepšenie.

Po dokončení sebareflexie budete mať k dispozícii osvedčenie. Takisto môžete požiadať o digitálny preukaz.

What areas can your self-reflection cover?