Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Kaip priemonė „SELFIE mokytojams“ veikia

„SELFIE mokytojams“ yra internetinė priemonė, padedanti mokytojams apžvelgti, kaip jie savo darbe šiuo metu naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis ir technologijomis, ir gauti grįžtamosios informacijos.

Kaip pradėti

Užsiregistruoti gali bet kuris Europos Sąjungos arba jai nepriklausančios šalies pradinių arba vidurinių klasių mokytojas.

Pirmiausia turėsite susikurti paskyrą „EU Login“, jei jos dar neturite. To reikia tam, kad galėtumėte išsaugoti priemonėje savo atsakymus ir rezultatus.

Neturite „EU Login“ paskyros? Susikurkite ją čia.

Visi atsakymai anonimiški, o personalizuotą ataskaitą kas nors kitas galės matyti tik tuomet, jei nuspręsite ja pasidalyti.

Ką turite daryti

Atsakykite į klausimus, padėsiančius jums įvertinti, kaip per pamokas, bendraudami ir bendradarbiaudami su kolegomis arba tuomet, kai padedate mokiniams tobulinti skaitmeninius įgūdžius, naudojate skaitmenines technologijas, priemones ir išteklius.

Galite pasirinkti, kokia tvarka tikrinti įvairių sričių kompetencijas. Kiekvienai sričiai priklauso 3–9 kompetencijos. Iš visų jų yra 32.

Gausite automatinę ataskaitą, kurioje bus nurodyta, ką šiuo metu gebate daryti kiekvienoje srityje, ir patariama, ką galėtumėte tobulinti.

Baigus savianalizę išduodamas pažymėjimas. Galite paprašyti ir skaitmeninio ženkliuko.

What areas can your self-reflection cover?