Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Jak funguje nástroj SELFIE for TEACHERS

SELFIE for TEACHERS je online nástroj, který pomáhá učitelům prověřit, jak v současné době při své práci využívají digitální nástroje a technologie, a získat k této věci zpětnou vazbu.

Jak začít

Přihlásit se může každý učitel či učitelka základní či střední školy v EU i mimo ni.

Pokud nemáte účet u služby EU Login, musíte si jej nejprve vytvořit. Poté si budete moci své odpovědi i výsledek testu v SELFIE uložit.

Potřebujete účet u služby EU Login? Zde si jej můžete vytvořit

Veškeré odpovědi i vaše personalizovaná zpráva jsou anonymní a sdíleny budou pouze s vaším souhlasem.

Co je třeba udělat?

Zodpovězením několika otázek si můžete ověřit, jak jste na tom s používáním digitálních technologií, nástrojů a zdrojů při výuce, komunikaci, spolupráci s kolegy a rozvoji digitálních dovedností žáků a studentů.

Můžete si zvolit pořadí, ve kterém vyplníte jednotlivé tematické okruhy. Každý okruh zahrnuje 3 až 9 kompetencí, celkem 32.

Rozhodnete-li se autoevaluaci absolvovat, získáte na závěr automaticky vygenerovanou zprávu o vašich stávajících schopnostech v uvedených oblastech. Zpráva vám také nabídne tipy, jak si dovednosti zlepšit.

Když sebehodnocení dokončíte, je pro vás připraven certifikát. Můžete si také zažádat o digitální odznak.

What areas can your self-reflection cover?