Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Hur fungerar Selfie för lärare?

Selfie för lärare är ett webbverktyg som hjälper lärare att gå igenom och få feedback på hur de använder digitala verktyg och digital teknik i sitt arbete.

Hur kommer jag igång?

Alla grundskole- och gymnasielärare i hela världen kan registrera sig.

Först måste du skapa ett EU Login-konto om du inte redan har ett. Då kan du spara dina svar och resultat i verktyget.

Behöver du ett EU Login-konto? Skapa konto

Alla svar är anonyma och din personliga rapport delas bara med andra om du väljer att dela den.

Så här gör du

Svara på ett antal reflekterande frågor för att bedöma hur säker och van du är vid att använda digital teknik och digitala verktyg och resurser för att undervisa, kommunicera, samarbeta med kollegor och hjälpa dina elever med deras digitala färdigheter.

Du kan välja i vilken ordning du fyller i de olika områdena. För varje område finns mellan 3 och 9 kompetenser, det finns totalt 32 kompetenser.

Du får en automatiskt sammanställd rapport som visar din nuvarande kompetens på varje område, tillsammans med förslag på hur du kan utveckla dina färdigheter.

När du har svarat på självutvärderingen kan du hämta ditt intyg. Du kan även ansöka om en digital utmärkelse.

Områden som självutvärderingen kan omfatta

 • searching and selecting
 • creating
 • modifying
 • managing and protecting
 • sharing
 • accessibility and inclusion
 • differentiation and personalisation
 • actively engaging learners
 • blended learning
 • teaching
 • guiding
 • collaborative learning
 • self-regulated learning
 • emerging technologies
 • information and digital literacy
 • communication and collaboration
 • content creation
 • safety and wellbeing
 • responsible use
 • problem solving
 • assessment strategies
 • analysing evidence
 • feedback and planning

 • searching and selecting
 • creating
 • modifying
 • managing and protecting
 • sharing