Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitální vzdělávání

Evropská unie podporuje rozvoj vysoce výkonného evropského ekosystému digitálního vzdělávání a usiluje o to, aby se obyvatelé v této oblasti vzdělávali a byli tak na digitální transformaci připraveni.

Informace o digitálním vzdělávání

Slide

Co dělá EU v oblasti digitálního vzdělávání?

Bezplatné nástroje pro sebehodnocení

Nástroje sebehodnocení týkající se digitálních kompetencí ve vzdělávání: SELFIE, SELFIE pro UČITELE a SELFIE pro učení se prací

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na digitální vzdělávání

Připojte se ke komunitě!

Evropské centrum digitálního vzdělávání

Centrum podporuje intenzivnější spolupráci a dialog mezi zúčastněnými stranami v oblasti digitálního vzdělávání Seznamte se s Centrem digitálního vzdělávání

DigComp

Tato komunita pro sdílení praktických zkušeností podporuje aktualizaci referenčního rámce digitálních kompetencí Připojte se ke komunitě DigComp

Komunita SELFIE

Staňte se členy komunity SELFIE na platformě LinkedIn a spolupracujte s dalšími uživateli tohoto nástroje Účastněte se dění v komunitě SELFIE

Komunita SELFIE pro UČITELE

Připojte se ke komunitě DigCompEdu, kde se sdílejí praktické zkušenosti a probíhá diskuse a spolupráce s ostatními pedagogy týkající SELFIE pro TEACHERS, jejím koncepčním rámci a souvisejících zdrojích Připojte se ke komunitě DigComp

 

Zapojte se

Digitální vzdělávání: Hackathon

Díky akci DigiEduHack může kdokoliv na světě přispět k řešení problémů v oblasti digitálního vzdělávání Informace o hackathonu digitálního vzdělávání

Evropský týden programování

Evropský týden programování je iniciativa na místní úrovni, která všem zájemcům zábavným způsobem přibližuje programování a zvyšuje jejich digitální gramotnost Co nabízí Týden programování