Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Initiativet för ett europeiskt studentkort

Varför vill EU införa ett europeiskt studentkort?

Att införa smidig och säker e-administration och samla all information för studenterna på nätet är viktigt för att främja rörlighet och utbyten i Europa. Det är också viktigt att öka studenternas medverkan i utbildnings- och kulturverksamhet, i linje med visionen att skapa ett verkligt europeiskt område för utbildning till 2025.

Tack vare initiativet för ett europeiskt studentkort ska studenter som vill plugga utomlands kunna sköta all administration via Erasmusappen före, under och efter studierna. De ska lätt kunna hitta all information de behöver för att få ut så mycket som möjligt av sin utlandsvistelse.

Målet är att studentkorten ska ha införts senast 2021. Då förväntas alla lärosäten som deltar i nästa Erasmusprogram använda nätverket för ett papperslöst Erasmus för att utbyta uppgifter om utbytesstudenter. Det papperslösa systemet kommer att bli obligatoriskt enligt följande etapper:

  • 2021 – hantera lärandeavtal på nätet
  • 2022 – hantera interinstitutionella avtal
  • 2023 – utbyta uppgifter om utbytesstudenter och deras studieresultat

Lärosätena ska också försöka få fler att använda mobilappen för Erasmus+ så att administrationen blir smidigare för både institutioner och studenter. Senast 2025 ska alla studenter i Europa kunna använda kortet. Vill du veta mer? Var med på vårt webbseminarium – Erasmus Goes Digital!

Vad innebär det europeiska studentkortet?

Kortet kommer att vara helt förenligt med EU:s regler för skydd av personuppgifter och garantera att uppgifterna överförs säkert så att studenterna lätt kan flytta mellan lärosäten. Kortet kommer också att ge studenterna tillträde till lärosätenas kurser och tjänster på nätet. 

Det ska främja virtuell rörlighet och blandat lärande och ge studenterna ett större kursutbud. Kortet kommer i framtiden också att ge studenterna rabatt på kulturevenemang i hela Europa. 

Även lärosätena har nytta av studentkortet eftersom det förenklar deras administration och främjar rörlighet och utbyten för alla. 

Det europeiska studentkortet och de andra it-projekten Erasmus utan papper och Emrex kommer att utökas från 2019 med ytterligare finansiering från Erasmus+ och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Det europeiska studentkortet kommer att kopplas till EU-reglerna om elektronisk identifiering (eIDA-förordningen) för att öka tilltron till skyddet av personuppgifter. 

Initiativet bidrar till övergången till ett digitalt samhälle och ett verkligt europeiskt område för utbildning, där utlandsstudier är normen och alla kan få en bra utbildning.

Fördelarna med ett europeiskt studentkort

För studenterna 

  • Enkel tillgång till kursmaterial i förväg, kursregistrering på nätet och automatiskt erkännande av ECTS-poäng.
  • Omedelbar tillgång till värduniversitetets tjänster, t.ex. bibliotek, kommunikationer och boende.
  • Rabatter på kulturevenemang i hela EU.

För lärosätena 

  • Enkelt att hantera all administration kring utbyten på nätet, från urvalet av studenter till erkännandet av ECTS-poäng.
  • Möjlighet att identifiera studenter via nätet och på ett enkelt och säkert sätt utbyta studentuppgifter och akademiska meriter mellan lärosäten. 
  • Mindre administration i samband med studentutbyten.