Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Večja privlačnost EU za tuje študente in študentke

Kako Komisija spodbuja evropsko visokošolsko izobraževanje

Študenti in raziskovalci iz držav zunaj Evrope lahko k rasti in konkurenčnosti gospodarstva EU prispevajo z znanjem in spretnostmi, pridobljenimi v Evropi. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je pobuda, katere namen je s štipendijami EU k vpisu na vrhunske skupne študijske programe na dveh ali več evropskih visokošolskih institucijah pritegniti najboljše študente in študentke iz vsega sveta.

Študij v Evropi 

Številne evropske države aktivno promovirajo svojo ponudbo visokošolskega izobraževanja. Pobuda Komisije Študij v Evropi je platforma za promocijo evropskih visokošolskih sistemov in institucij ter zagotavljanje informacij o njih. Platforma (tudi prek družbenih medijev) študentkam in študentom pomaga do utemeljenih odločitev glede študijskih destinacij in programov po vsej Evropi, tudi takšnih, ki so zunaj Evrope morda manj poznani. 

Študij v Evropi poleg tega EU in posameznim evropskim državam omogoča, da za promocijo visokošolskega izobraževanja v Evropi sodelujejo na študijskih sejmih po vsem svetu. Komisija sodeluje tudi z nacionalnimi agencijami po vsej Evropi, s katerimi si izmenjuje časovne razporede in ideje za večjo prepoznavnost evropskega visokošolskega izobraževanja.

Alumni in alumne 

Organizacije alumnov so aktivni ambasadorji evropskega visokošolskega izobraževanja v svojih matičnih državah. Sodelujejo na študijskih sejmih in dogodkih ter širijo informacije o možnostih študija ali raziskovanja v Evropi, na primer v okviru programa Erasmus+

Komisija podpira Združenje študentov in alumnov programa Erasmus+ (ESAA), ki priznava pomembno vlogo alumnov pri razvijanju in izmenjavi poklicnih spretnosti in akademskega znanja prek mreženja. Združenja alumnov se ustanavljajo tudi v drugih regijah (doslej na Zahodnem Balkanu in v Afriki).